GELENEKSEL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

PROJE YÖNETİMİ


Yöneticiler, uzun süreli ve somut projeler üzerinde daha yüksek mali denetime ve kaynak yönetim bilgisine sahip olmak ister, FBN Finans ve Yönetim Danışmanlığı ile tüm projeleriniz merceğiniz altında ve yönetilebilir durumda.


Proje yönetimi hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenin

Re-Organizasyon çalışmaları ile örgütlerinizin süreçleri sadeleştirilerek organizasyonun amaç ve hedeflerine yönelik etkinliği arttırılmaktadır.


 • İş Analizi
 • Süreç Analizi
 • Organizasyon Şeması
 • Birim Görev Tanımları
 • Teşkilat El Kitabı
 • Ücret-Maaş Sistemi
 • Prim Sistemi

 • Paydaşlarınızın da katkısıyla Organizasyonlarınızın gelecekte olmasını istediğiniz konumlarının tespit edilmesi, bugünkü halinden olması istenen duruma giden yol haritasının hazırlanması ve bu süreçta karşılaşılabilecek riskler ve alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi stratejik yönetimde temel yaklaşımlardır.


  Stratejik yönetim hakkında daha fazlasını öğrenin

  Organizasyonunuzun Stratejik hedeflerinin ulaşılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve günlük faaliyetlerinizin devamlılığı için mali yapınızı uyumlu hale getirmeniz önemlidir. Böylelikle dönemsel kaynak ihtiyaçlarınızı tespit edebilir ve pro-aktif yaklaşımlar geliştirebilirsiniz.


  Bütçe yönetimi hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenin